Çocuklar Matematikten Neden Korkar? Matematik Korkusu Nedir?

tarafından
93
Çocuklar Matematikten Neden Korkar? Matematik Korkusu Nedir?

Çocuklar okula başladıklarında çeşitli nedenlerle problemlerle karşılaşabilir. Bu problemlerin kaynakları da farklı olabilir. Çocukların büyük bir kısmı okula başladıklarında matematik korkusu geliştirmeye başlar. Peki, bu korku nasıl gelişir, neden oluşur?

Matematik Korkusu Nedir?

Çocuklar matematik dersi söz konusu olduğunda kaygı veya korku gibi duygular yaşayabilirler. Matematik derslerinden kaçınma, matematik derslerine girmek istememe ya da bu ders söz konusu olduğunda kaygılanma durumları ortaya çıkabilir. Oluşan bu durum nedeniyle başarısızlık ve matematik ilgisinde düşüklük de yaşanabilir.

Matematik Korkusu Nasıl Ortaya Çıkar?

Çocuklarda matematik korkusu ortaya çıkmasındaki temel etkenler öğretmen tavırları, aile ilgisi ya da çeşitli koşullanmalardır. Matematik korkusu ya da başka bir konuda korkunun yaşanmasında öğretmenlerin ve ailenin göstermiş olduğu üslup önem kazanmaktadır. Öğrencinin bir ders konusu üzerinde olumsuz duygusal yaşantılar geçirmesi nedeniyle korku ve isteksizlik ortaya çıkabiliyor. Bir konu üzerinde çalışma yapılırken öğrencinin eleştirilmesi, yargılanması ya da zorlanması matematik korkusu yaşanmasında etkili olur. Özellikle bir çocuğun küçük başarısızlıkları sonrasında eleştiriler yaşaması öğrenilmiş çaresizliğe ve olumsuz duygular geliştirilmesine neden olacaktır.

Çocuklar Matematikten Neden Korkar? Matematik Korkusu Nedir?

Matematik Dersi Nasıl Sevdirilebilir?

Eğitimde bir öğretmenin, dersin ya da ortamın sevdirilmesinde çeşitli ilkeler görev alır. Temel olarak kişide olumlu bir tutum oluşturmak için kişide olumlu durumlar ortaya çıkaracak düzenlemeler yapılmalıdır. Bir çocukta doğal olarak sevecen bir kişi olumlu duygular uyandırır. Karşısına matematik dersi için sevecen bir öğretmenin karşısına çıkması matematik dersine de olumlu duyguların oluşmasını sağlar. Aynı zamanda sevecen öğretmen sınıfa, okula ve okulla ilgili diğer niteliklere de olumlu tutumlar geliştirilmesine yardım eder.

Zorlu bir matematik problemi karşısında bir sınıftaki öğrencilerin kendilerine güvenerek ve olumlu bir yaklaşımla soruya yaklaşmasında bu durum etkilidir. Başka bir sınıfta öğrencilerde bu durum gözlenmiyorsa öğretmen tutumu belirleyici olmaktadır. Bununla birlikte cezalandırıcı bir öğretmen çocukta olumsuz duygulara neden olacaktır. Matematik dersi ile birlikte cezalandırıcı öğretmen birleştiğinde matematik korkusu öğrencide gelişmeye başlar.

Matematik Dersi İçin Aileler Neler Yapabilir?

Matematik dersini sevdirme konusunda en önemli görev ailelere düşer. Ailelerin bu derste sorun yaşayan çocukları için bütün desteklerini ortaya koymaları gerekir. Bu noktada aileler:

  • Öğrenciye etkin ilgi ve sevecenlikle yaklaşılmalıdır.
  • Matematik dersinde sorun yaşadığında sorunları yargılanmadan konuşulmalıdır.
  • Bu dersle ilgili öğrencinin ilgi duyacağı materyaller kullanılabilir.
  • Öğrencinin duyguları ve hissettikleri önemsenmelidir.
  • Öğrenciye bir sorunu aşmak noktasında zorlama yapılmamalıdır.
  • Gerekli durumlarda pekiştirmeler yapılabilir.

Ailelerin ve öğretmenlerin doğru duygusal yaklaşımı ile matematik korkusu çocukların kabusu olmaktan böylelikle çıkarılabilir.